منوهای نصب در پنل مدیریت

 • تعداد درس‌های دوره:
 • مدت زمان تمام ویدئوهای دوره:
  1141:17
 • گواهی پایان دوره:
  ندارد
 • زمان دسترسی:
  مدت زمانی که شما پس از دریافت دوره به آن دسترسی خواهید داشت.
  12 ماه بعد از خرید
 • گارانتی بازگشت هزینه:
  درصورت عدم رضایت شما از دوره هزینه دریافت شده بازپرداخت می‌شود.
  دارد
 • هزینه دوره:
  125,000 تومان 100,000 تومان
 • Wishlist

آموزش و آشنایی با php_mvc


مدرس: تورج آرمین پور
جهت گزارش محتوا شما باید ابتدا وارد شوید.
0
امتیاز دهنده ها:  0
    - دانشجویان دوره:   
دسته بندی: برنامه نویسی

توضیحات دوره:

آموزش و آشنایی با php_mvc

آنچه در این دوره می‌آموزید:

آموزش و آشنایی با php_mvc

برنامه درسی دوره

بخش اول
ویدئوی درس 1
1
درس اول- مروری بر مفاهیم آبجکت و استتیک
00:14:54
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 2
2
درس دوم- مروری بر ارث‌بری
00:15:28
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 3
3
درس سوم- کار با دیتابیس( بخش اول)
00:18:22
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 4
4
درس چهارم- کار با دیتابیس( بخش دوم)
00:03:21
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 5
5
درس پنجم- مروری بر پی‌دی‌او( بخش اول)
00:18:23
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 6
6
درس ششم- مروری بر پی‌دی‌او( بخش دوم)
00:08:33
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 7
7
درس هفتم- مروری بر پی‌دی‌او( بخش سوم)
00:04:52
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 8
8
درس هشتم- تعریف mvc( بخش اول)
00:18:07
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 9
9
درس نهم- تعریف mvc( بخش دوم)
00:17:00
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 10
10
درس دهم- تعریف mvc( بخش سوم)
00:09:22
برای دانلود وارد شوید!
بخش دوم
ویدئوی درس 11
11
درس اول- ساخت هسته پروژه controller,model,core) mvc)
00:23:49
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 12
12
درس دوم- ساخت هسته پروژه controller,model,core) mvc)
00:12:18
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 13
13
درس سوم- ساخت هسته پروژه controller,model,core) mvc)
00:16:32
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 14
14
درس چهارم- ساخت هسته پروژه controller,model,core) mvc)
00:12:23
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 15
15
درس پنجم- ساخت هسته پروژه controller,model,core) mvc)
00:13:37
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 16
16
درس ششم- ساخت هسته پروژه controller,model,core) mvc)
00:15:33
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 17
17
درس هفتم- ساخت هسته پروژه controller,model,core) mvc)
00:14:02
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 18
18
درس هشتم- ساخت هسته پروژه controller,model,core) mvc)
00:17:03
برای دانلود وارد شوید!
بخش سوم
ویدئوی درس 19
19
درس اول- ادامه ساخت پروژه mvc و آموزش کار با دیتابیس در یک پروژه‌ی mvc
00:22:06
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 20
20
درس دوم- ادامه ساخت پروژه mvc و آموزش کار با دیتابیس در یک پروژه‌ی mvc
00:20:06
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 21
21
درس سوم- ادامه ساخت پروژه mvc و آموزش کار با دیتابیس در یک پروژه‌ی mvc
00:17:45
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 22
22
درس چهارم- ادامه ساخت پروژه mvc و آموزش کار با دیتابیس در یک پروژه‌ی mvc
00:09:25
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 23
23
درس پنجم- ادامه ساخت پروژه mvc و آموزش کار با دیتابیس در یک پروژه‌ی mvc
00:19:37
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 24
24
درس ششم- ادامه ساخت پروژه mvc و آموزش کار با دیتابیس در یک پروژه‌ی mvc
00:09:44
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 25
25
درس هفتم- ادامه ساخت پروژه mvc و آموزش کار با دیتابیس در یک پروژه‌ی mvc
00:09:21
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 26
26
درس هشتم- آموزش آدرس‌دهی
00:09:42
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 27
27
درس نهم- بیرون‌کشیدن اطلاعات از دیتابیس و نمایش در سایت( داینامیک کردن)
00:11:25
برای دانلود وارد شوید!
بخش چهارم
ویدئوی درس 28
28
درس اول- نحوه استفاده از فریم‌‎ورک
00:16:32
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 29
29
درس دوم- اضافه‌کردن بوت‌استرپ به پروژه
00:12:54
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 30
30
درس سوم- وارد‌کردن اطلاعات به دیتابیس( بخش اول)
00:21:14
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 31
31
درس چهارم- وارد‌کردن اطلاعات به دیتابیس( بخش دوم)
00:05:45
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 32
32
درس پنجم- نمایش اطلاعات
00:09:51
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 33
33
درس ششم- پاک‌کردن اطلاعات
00:07:36
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 34
34
درس هفتم- آپدیت‌کردن اطلاعات( بخش اول)
00:13:45
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 35
35
درس هشتم- آپدیت‌کردن اطلاعات( بخش دوم)
00:13:19
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 36
36
درس نهم- گرفتن اطلاعات از دیتابیس( داینامیک کردن)
00:09:44
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 37
37
درس دهم- آپلود‌کردن فایل
00:19:35
برای دانلود وارد شوید!
بخش پنجم- داینامیک‌کردن یک قالب آماده
ویدئوی درس 38
38
درس اول- تعریف پروژه و ساخت صفحه ورود ادمین
00:20:21
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 39
39
درس دوم- ساخت ورود ادمین( بخش اول)
00:18:50
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 40
40
درس سوم- ساخت ورود ادمین( بخش دوم)
00:19:21
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 41
41
درس چهارم- ساخت ورود ادمین( بخش سوم)
00:18:25
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 42
42
درس پنجم- ساخت پنل ادمین( بخش سوم)
00:18:10
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 43
43
درس ششم- وارد‌کردن اطلاعات بخش meta سایت به دیتابیس
00:16:11
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 44
44
درس هفتم- نمایش جزئیات اطلاعات meta
00:10:17
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 45
45
درس هشتم- پاک‌کردن اطلاعات meta از دیتابیس
00:04:34
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 46
46
درس نهم- داینامیک‌کردن قسمت meta سایت
00:06:58
برای دانلود وارد شوید!
بخش ششم- داینامیک‌کردن یک قالب آماده
ویدئوی درس 47
47
درس اول- وارد‌کردن اطلاعات قسمت اسلایدر سایت به دیتابیس
00:17:42
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 48
48
درس دوم- نمایش جزئیات اطلاعات اسلایدر
00:08:32
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 49
49
درس سوم- پاک‌کردن اطلاعات اسلایدر از دیتابیس
00:12:10
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 50
50
درس چهارم- پاک‌کردن اطلاعات اسلایدر از دیتابیس با یک روش دیگر
00:11:33
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 51
51
درس پنجم- ساخت تائیدیه‌گرفتن برای پاک‌کردن اطلاعات از دیتابیس
00:17:58
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 52
52
درس ششم- آپدیت‌کردن اطلاعات اسلایدر( بخش اول)
00:11:49
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 53
53
درس هفتم- آپدیت‌کردن اطلاعات اسلایدر( بخش دوم)
00:11:49
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 54
54
درس هشتم- داینامیک‌کردن قسمت اسلایدر سایت
00:08:45
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 55
55
درس نهم- ساخت‌داده‌های jason
00:04:58
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 56
56
درس دهم- ساخت‌ دریافت خبرنامه با استفاده از ajax
00:29:00
برای دانلود وارد شوید!
بخش هفتم- داینامیک‌کردن یک قالب آماده
ویدئوی درس 57
57
درس اول- وارد‌کردن اطلاعات قسمت دسته‌بندی محصولات سایت
00:18:08
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 58
58
درس دوم- نمایش اطلاعات قسمت دسته‌بندی
00:07:00
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 59
59
درس سوم- پاک‌کردن اطلاعات قسمت دسته‌بندی
00:04:47
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 60
60
درس چهارم- ساخت صفحه محصولات و ساخت فرم وارد‌کردن اطلاعات محصولات
00:14:54
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 61
61
درس پنجم- وارد‌کردن اطلاعات محصولات به دیتابیس
00:24:56
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 62
62
درس ششم- ادامه وارد‌کردن اطلاعات محصولات به دیتابیس
00:13:42
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 63
63
درس هفتم- نمایش اطلاعات محصولات با استفاده از inner join
00:13:05
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 64
64
درس هشتم- پاک‌کردن اطلاعات محصولات
00:16:47
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 65
65
درس نهم- داینامیک‌کردن قسمت دسته‌بندی محصولات
00:13:05
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 66
66
درس دهم- داینامیک‌کردن محصولات
00:11:43
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 67
67
درس یازدهم- آموزش pagination( بخش اول)
00:13:22
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 68
68
درس دوازدهم- آموزش pagination( بخش دوم)
00:16:16
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 69
69
درس سیزدهم- آموزش pagination( بخش سوم)
00:12:16
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 70
70
درس چهاردهم- آموزش pagination( بخش چهارم)
00:10:31
برای دانلود وارد شوید!
بخش هشتم- داینامیک‌کردن یک قالب آماده
ویدئوی درس 71
71
درس اول- ساخت صفحه مربوط به منوی سایت در قسمت پنل ادمین
00:12:18
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 72
72
درس دوم- ساخت فرم واردکردن اطلاعات و ساخت دیتابیس برای منو
00:08:40
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 73
73
درس سوم- واردکردن اطلاعات منو به دیتابیس
00:13:16
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 74
74
درس چهارم- واردکردن اطلاعات منو به دیتابیس با استفاده از ajax
00:19:38
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 75
75
درس پنجم- اضافه کردن زیرمنو ها
00:18:46
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 76
76
درس ششم- پاک‌کردن اطلاعات منو
00:22:39
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 77
77
درس هفتم- نمایش اطلاعات منو
00:11:54
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 78
78
درس هشتم- نمایش اطلاعات منو
00:20:26
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 79
79
درس نهم- داینامیک‌کردن منوی سایت
00:12:47
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 80
80
درس دهم- داینامیک‌کردن منوی سایت
00:14:21
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 81
81
درس یازدهم- داینامیک‌کردن منوی سایت
00:15:32
برای دانلود وارد شوید!

نقد و بررسی دوره

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

ارتباط با ما

شبکه های اجتماعی:

اپلیکیشن ها:

1395 - استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به پارس آکادمی می باشد.